Hoe laat ik een schenking terugkeren?

Hoe laat ik een schenking terugkeren?

Kan je ervoor zorgen dat een huis dat je schenkt, bijvoorbeeld aan een kleinkind, terug in je bezit komt als dit kleinkind voor jou zou overlijden?

Slim testament helpt je successie te optimaliseren

Slim testament helpt je successie te optimaliseren

Op het eerste zicht lijkt een testament weinig interessant voor een goede successieplanning, omdat je bij de erfenis altijd erfbelasting moet betalen. Toch kan een slim testament nuttig zijn, als je het goed aanpakt, rekening houdt met de beperkingen én met je huwelijkscontract.

Speelt je domicilie een rol bij overlijden?

Speelt je domicilie een rol bij overlijden?

Bij een overlijden speelt niet zozeer de wettelijke woonplaats een rol, wel de fiscale woonplaats. Die wordt bepaald door een aantal factoren.

Wat als het testament onvindbaar is?

Wat als het testament onvindbaar is?

Wie een testament opmaakt doet er goed aan dat via een notaris te laten registeren bij het Centraal Register van Testamenten. Wanneer een eigenhandig testament verloren geraakt, kunnen de begunstigden immers nergens meer aanspraak op maken. Zeker voor samenwonenden kan dat desastreurs zijn.

Zo hou je een schenking in de familie

Zo hou je een schenking in de familie

Je wilt je zoon of dochter een bedrag schenken om zich te settelen. Hoe goed je ook overeenkomt met de partner van je kind, je ziet het bedrag dat je schonk niet graag verdwijnen bij een scheiding.

Nooit meer spijt van geweigerde erfenis

Nooit meer spijt van geweigerde erfenis

Minister van Justitie Koen Geens wil voorkomen dat mensen een erfenis weigeren zonder dat ze precies weten wat die erfenis inhoudt. Hij heeft daarover een wetsontwerp klaar, zo schrijven De Standaard. Geens wil erfgenamen beschermen door de tussenkomst van een notaris te verplichten voor ze een erfenis kunnen weigeren.

Meer keuzevrijheid voor erflaters

Meer keuzevrijheid voor erflaters

Ons erfrecht is dringend aan modernisering toe. Plannen daartoe zijn er nog al geweest. Het lijkt minister van Justitie, Koen Geens, menens. Als het van hem afhangt hebben erflaters vanaf volgend jaar meer keuzevrijheid.

Voordelig vastgoed doorgeven aan de volgende generatie

Voordelig vastgoed doorgeven aan de volgende generatie

Nu de schenkbelasting in de drie gewesten verlaagd werd, boomt de schenking van vastgoed! Hoe ga je juridisch en fiscaal te werk, zodat je niet te veel uit handen geeft? Zeker voor vruchtgebruikers is er stof tot nadenken.

Gratis erfenis voor nabestaanden aanslagen?

Gratis erfenis voor nabestaanden aanslagen?

Nabestaanden van slachtoffers van terreuraanslagen hoeven geen erfbelasting te betalen. Dat vindt de Vlaamse regering die hierover een voorstel klaar heeft, zo schrijft De Tijd.

7 technieken om te onterven

7 technieken om te onterven

Onterven gebeurt niet alleen omdat er ruzie is. Er kunnen ook heel andere redenen zijn. Een kind met schulden bijvoorbeeld. Tot hoever kan je gaan en hoe pak je dat dan best aan?

Erfenissprong niet meer 'alles of niets'

Erfenissprong niet meer 'alles of niets'

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers stelt voor om een gedeeltelijke erfenissprong mogelijk te maken. Nu is het alles of niets.

10 vragen over het keuzebeding

10 vragen over het keuzebeding

Na de bankgift is het keuzebeding in het huwelijkscontract zowat de meest populaire techniek om aan successieplanning ste doen. Heb je er al een? Ga dan na of het nog mee is met zijn tijd.

Hoeveel is jouw vruchtgebruik waard?

Hoeveel is jouw vruchtgebruik waard?

Sedert vorig jaar bepaalt een nieuwe wet een uniforme berekeningswijze om de waarde van het vruchtgebruik te bepalen als je het wil omzetten in volle eigendom of een geldsom.

Huis of geld in het buitenland? Zo erven je erfgenamen

Huis of geld in het buitenland? Zo erven je erfgenamen

Een buitenverblijf in Frankrijk, geld op een Zwitserse rekening, een andere nationaliteit dan het land waar je woont,... erven met een buitenlands tintje wordt eenvoudiger.

Generatiesprong heeft niet zo'n succes

Generatiesprong heeft niet zo'n succes

Als de erfenis van de grootouders rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat, spaar je erfbelasting uit. Toch heeft deze 'generatiesprong' weinig succes.

Onroerende schenkingen succes in Vlaanderen

Onroerende schenkingen succes in Vlaanderen

Sinds de tarieven voor het schenken van onroerend goed gedaald zijn, stijgt het aantal schenkingen in Vlaanderen van maand tot maand.

Vastgoed schenken goedkoper in Vlaanderen

Vastgoed schenken goedkoper in Vlaanderen

In Plus Magazine van oktober vind je de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerend goed in Vlaanderen. Aanvullend vind je hier de tarieven voor Wallonië en Brussel.