Halftijds gewerkt, half pensioen?

Zet jij je in voor het milieu?

Heb jij met belangstelling de klimaattop gevolgd? ...

Woonzorgcentra

Op zoek naar een woonzorgcentrum of serviceflat? Kijk op de website Woonzorgweb.be

Meest gelezen

1.Hoe voorkomt u winterinfecties?

2.Voorkom een droge huid in de winter

3.Planten en kruiden die de vertering bevorderen

4.Wassen op lage temperaturen laat bacteriën ongemoeid

5.Hoe gezond is ons gezondheidssysteem?

DEZE MAAND IN PLUS MAGAZINE

● Diabetes. Ja, je kan genezen!

● 12 x lekkers uit Wallonië

● Wat je bank over je denkt

● Pijnlijke knieën: artrose, meniscus, tendinitis... Wat brengt soelaas?

● Koen De Bouw: 'Ik speel graag de antiheld'

Nieuwsbrief

Abonneer u op de gratis nieuwsbrieven van Plusmagazine.be

Algemene wekelijkse nieuwsbrief
Tweewekelijkse gezondheidsnieuwsbrief

Email:
Inschrijven

Klik hier voor de weersverwachting voor de volgende dagen ››

Halftijds gewerkt, half pensioen?

20 Oktober 2010 - Auteur : Annemie Goddefroy

Wie tijdens zijn volledige of een deel van zijn loopbaan deeltijds gewerkt heeft, zal op het einde van de rit ook maar een deeltijds pensioen ontvangen. Dat klinkt logisch. En toch zijn er gelukkigen die recht hebben op meer...

Van de generatie die de komende jaren met pensioen gaat, heeft een groot deel deeltijds gewerkt. Bovendien komen de meeste werknemers sowieso niet aan een volledige loopbaan, want die bereiken ze pas na 45 jaar werken. Het zijn twee factoren die behoorlijk inhakken op het - toch al niet zo royale - wettelijke pensioen. Hoe wordt het pensioen van een deeltijdse werknemer berekend? Voor de duidelijkheid: we hebben het hier inderdaad enkel over het pensioen van een werknemer.

Elk jaar telt

Een werknemerspensioen wordt berekend op basis van de geleverde prestaties. Elk jaar dat u gewerkt hebt, levert u dus een stukje van uw pen-sioen op. 1/45ste meer bepaald, want voor een volledige loopbaan (en dus een maximaal pensioen) hebt u 45 gewerkte jaren nodig. Komt u daar niet aan, dan zult u een pro rata krijgen.

De berekeningsformule is:

((Begrensd) brutoloon voor het gewerkte jaar x herwaarderingscoëfficiënt x 60 %) gedeeld door 45

De uitkomst van deze formule geeft het pensioenbedrag voor 1 jaar. Al de jaarresultaten samen geven het totaalbedrag van uw pensioen. Dat is dus afhankelijk van hoeveel jaren u hebt gewerkt en (weliswaar begrensd - zie verder) van uw loon.

WEETJE Om uw jaarloon te berekenen, vermenigvuldigt u uw maandloon met 13 als u een eindejaarspremie hebt ontvangen (met 12 als dat niet het geval is). Het dubbele vakantiegeld telt niet mee. Verder speelt bij werknemers ook de gezinstoestand mee. U kunt een bedrag als alleenstaande krijgen (lonen x 60%) of een gezinspensioen (lonen x 75%) als u getrouwd bent.

LET OP! Het jaar waarin het pensioen ingaat, telt niet mee voor de berekening. Daarom is het interessant uw pensioen te laten ingaan in het begin van een kalenderjaar.

Begrensd loon

Voor elk loopbaanjaar wordt het brutojaarloon in aanmerking genomen. Voor de gelijkgestelde periodes (bijv. ziekte) wordt een fictief loon genomen.

LET OP! het brutoloon wordt begrensd. Voor elk jaar wordt een maximum vastgelegd. Bedraagt uw loon van een bepaald jaar meer dan de brutojaarloongrens, dan zal uw werkelijk verdiend brutoloon begrensd worden tot deze jaarloongrens.

WEETJE Voor arbeiders geldt deze loongrens pas sinds 1981, zodat er voor hen geen echt maximumpensioen bestaat.

Minimumpensioen

Per gewerkt jaar geldt een jaarloongrens, maar er bestaat ook een minimumrecht per loopbaanjaar. Hebt u voor een bepaald jaar een geherwaardeerd loon dat minder bedraagt dan euro 20.097,35, dan wordt uw loon opgetrokken tot dat minimumbedrag.

Maar... hier geldt wel een tewerkstellingsvoorwaarde. U moet minstens 15 jaar als werknemer gewerkt hebben, waarvan telkens minstens 1/3de in een voltijdse regeling (104 voltijdse dagen).

Deeltijds werken zonder gelijkstelling

Bij het bepalen van het bedrag, is het niet zo dat eerst het volledige pensioen wordt berekend (of de pro rata voor wie minder dan 45 jaar gewerkt heeft) en daarna de verhouding deeltijds/voltijds wordt toegepast. Deeltijdse arbeid wordt, net zoals voltijdse, per kalenderjaar bekeken.

Stel dat u een bepaald kalenderjaar 3/5de hebt gewerkt, dan wordt binnen dat jaar de 3/5de toegepast voor het pensioenbedrag van dat jaar.

Samendrukking

Voor deeltijdse werknemers wordt het aantal gewerkte dagen samengedrukt tot voltijdse dagen. Hebt u een heel jaar halftijds gewerkt, bijvoorbeeld telkens een halve dag, dan zult u voor dat jaar 156 voltijds gewerkte dagen tellen (312/2).

Loongrens in verhouding

Deze samendrukking wordt in de formule verrekend door de jaarloongrens aan te passen. De jaarloongrens is een grensbedrag voor een voltijds jaar of 312 gewerkte dagen (er wordt nog steeds in een 6-daagse werkweek gerekend). Voor deeltijdsers wordt een jaarloongrens in aanmerking genomen in verhouding tot hun arbeidsstelsel.

De berekening

U hebt 3/5de gewerkt in 2009 en u verdiende euro 2200 bruto per maand. De jaarloongrens voor 2009 bedraagt euro 47.171,84. Voor iemand die 3/5de gewerkt heeft bedraagt ze dan euro 28.303.

Het kalenderjaar 2009 levert op: 28.303 (*) x 60 %/45 = euro 377.

Stel dat u in 2009 voltijds had gewerkt en euro 3666 had verdiend. Het kalenderjaar 2009 had u dan euro 628,95 pensioen opgeleverd

(*) Uw werkelijke brutoloon (2200 x 13 = euro 28.600) ligt hoger dan de loongrens

Deeltijds werken met gelijkstelling

Een aantal deeltijdse werknemers geniet een gelijkstelling voor het pen-sioen. Dat zijn:

- Wie een voltijds tijdskrediet neemt, is maximaal 3 jaar gelijkgesteld voor het pensioen, ongeacht de leeftijd.

- Wie een tijdskrediet van 1/5de neemt en jonger is dan 50, is maximaal 5 jaar gelijkgesteld. Vijftigplussers met 1/5de tijdskrediet zijn de hele duur van het tijdskrediet gelijkgesteld.

- Wie een halftijds tijdskrediet neemt en jonger is dan 50, is maximaal 3 jaar gelijkgesteld. Vijftigplussers met een halftijds tijdskrediet zijn voor de hele duur gelijkgesteld voor het pensioen.

De berekening

Stel: u gaat op 62 met pensioen, na 40 jaar dienst. De laatste 10 jaar hebt u halftijds gewerkt, in het kader van een tijdskrediet voor vijftigplussers. Uw brutoloon bedraagt euro 3000.

Voor 2009 (laatste jaar waarvoor de jaarloongrens bekend is) zult u volgend pensioenbedrag krijgen: (3000 x 13) x 60 %/45 = euro 520 en niet euro 314. Dit is het bedrag dat u zou krijgen wanneer de jaarloongrens van 2009 aangepast zou worden in functie van de deeltijdse tewerkstelling. Dit voordeel geniet u dan voor alle jaren van het tijdskrediet.

Info

- ... over de berekening van uw pensioen: tel. 02 529 30 02 of op het internet: www.rvponp.fgov.be. Klik op Toekomstig gepensioneerde en Uw pensioen berekenen.

- ... over loopbaanonderbreking en tijdskrediet en de gevolgen voor het pensioen: tel. 02 515 41 11 en www.rva.fgov.be. Klik op Reglementering en Infobladen werknemers.

Meer info ,
Delen
Lees ook

>Maaltijdcheques langer geldig

>Werkloosheid met bedrijfstoeslag

>Ontslag om dringende redenen

>Werknemers boven 45 zijn goud waard!

>Twee halftijdse jobs, één brugpensioen?

article
2790
Halftijds gewerkt, half pensioen?
Halftijds gewerkt, half pensioen?

Wie tijdens zijn volledige of een deel van zijn loopbaan deeltijds gewerkt heeft, zal op het einde van de rit ook maar een deeltijds pensioen ontvangen. Dat klinkt logisch. En toch zijn er gelukkigen die recht hebben op meer...

http://plusmagazine.knack.be/nl/011-2790-Halftijds-gewerkt-half-pensioen.html
20/10/2010
http://plusmagazine.knack.be/images/bibli/demipension.jpg
Recht & Geld
Reacties

Opgelet: Het is niet mogelijk om anoniem te reageren.

Uw loginnaam zal bovenaan uw reactie verschijnen.

Commentaar(*)

Aanmelden

PARTNERSAdvertentie

 • Dating met Parship

  Vind de partner die echt bij je past.

 • Engelse lessen met Gymglish

  7 dagen gratis cursus Engels.

 • Goedkoper kopen

  Vind, vergelijk en koop tegen de beste prijs.

 • Design en deco

  Koop uw meubelen online of in onze showrooms (Luik & Brussel).

 • Geleverd binnen de 24u

  Meer dan 52.000 schoenen voor vrouwen, mannen en kinderen gratis geleverd binnen de 24u